Tájékoztató

A koronavírus veszélyhelyzetre tekintettel a Baranya Megyei Békéltető Testület előtti eljárásban 2020. 03. 19. napjától a meghallgatás (“tárgyalás”) tartása a veszélyhelyzet megszűnéséig szünetel.

Az ügyeket az 1997. évi CLV. törvény (Fogyasztóvédelmi törvény) 29. §. 7. bekezdése alapján írásbeli eljárás keretében, a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el a Testület. Kérjük, hogy a kérelemhez, válaszirathoz gondosan csatolják a tényállás megnyugtató tisztázásához szükséges bizonyítékokat, adatokat, nyilatkozatokat, törekedjenek a vitás ügy egyezségkötés útján történő rendezésére.

A kérelmek befogadása, a telefonos tájékoztatás, tanácsadás folyamatos. Személyes kapcsolattartásra a veszélyhelyzet fennállása alatt nincs lehetőség. A kérelmeket megkereséseket, válasziratokat, postai úton vagy elektronikus úton terjeszthetik elő.

Baranya Megyei Békéltető Testület