A leghatékonyabb fogyasztóvédelem az, ha ismerjük a jogainkat! (14 nap vagy 12 hónap? Mikor állhatunk el a szerződéstől, ha az interneten vásárolunk?)


A webáruház azért utasította el a fogyasztónak a vásárolt termék vételárának visszafizetése iránt bejelentett igényét, mert álláspontja szerint az elállási jogát elkésve, határidőn (14 nap) túl (a 20. napon) gyakorolta. Az eljárás során a békéltető testület tisztázta, hogy az áruház nem tájékoztatta a fogyasztót előírásszerűen arról, hogy internetes vásárlás esetén a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása viszont azzal jár, hogy az eredeti elállási határidő (14 nap) 12 hónappal meghosszabbodik. A békéltető testület ezért megállapította, hogy a fogyasztó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát határidőben tette meg, és a vételár – a termék egyidejű visszaszolgáltatása mellett – visszajár.