Jogszabályok


Békéltető eljáráshoz kapcsolódó, pl. a fogyasztóvédelemmel, termékszavatossággal-jótállással, termékbemutatók alkalmával kötött szerződésekkel, utazási szerződéssel kapcsolatos jogszabályok:

 1. 1997 évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről – hatályos 2018 12 03-tól
 2. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014.03.15-től)
 3. 530/2013. (XII. 30.) Kormány rendelet a fogyasztói csoportokról (hatályos: 2014.01.01-től)
 4. 249/2004. (VIII. 27.) Kormány rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról (hatályos: 2014.04.09-től)
 5. 281/2008. (XI. 28.) Kormány rendelet az utazási szerződésről (hatályos: 2011.01.01-től)
 6. 213/1996. (XII. 23.) Kormány rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről (hatályos: 2012.07.04-től)
 7. 181/2003. (XI. 5.) Kormány rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról (hatályos: 2014.04.09-től)
 8. 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról (hatályos: 2014.09.15-től)
 9. 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (hatályos: 2017.05.06-tól)
 10. 141/2011. (VII. 21.) Kormány rendelet a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről (hatályos: 2014.03.15-től)
 11. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (hatályos: 2014.05.15-től)