Megtagadható a termék átvétele?


Internetes vásárlásnál a fogyasztót a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállás jogát már a szerződés megkötésének időpontjától kezdve is gyakorolhatja a fogyasztó. Az elállást az eladóhoz címzett, erre irányuló kifejezett, egyértelmű nyilatkozat útján lehet gyakorolni. Nyilatkozat híján önmagában az átvétel megtagadása, a termék visszairányítása nem elegendő az elállási jog szabályszerű gyakorlásához. Vita esetén a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a jogát rendeltetésszerűen gyakorolta. A termék visszaküldésének költsége eltérő- megállapodás híján – a fogyasztót terheli.