A békéltető testület tagjai


A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület 2016. január hó 5-én újjá alakult. A testületi tagokat egyrészről a Baranya megyében működő kereskedelmi és iparkamara és az agrárkamara, valamint a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek egyenlő arányban jelölték ki.

A testületi tagok megbízatása 4 évre szól, 2016.01. 01-től 2019. 12. 31-ig.  A tagoknak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselői a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes titoktartásra kötelezettek a békéltető testület működése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az eljárás megszűnése után is.

A kamarák által jelölt tagok

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által jelölt tagok:

Név: Dr. Bércesi Ferenc, elnök
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): fogyasztóvédelmi jog, eljárási jog, közigazgatási jog, szerződési jog, kártérítési jog

Név: Dr. Bodnár József
Szakvégzettség(ek): jogász, építőmérnök, minőségügyi szakmérnök, kereskedelmi menedzser
Szakterület(ek): nagykereskedelem, kiskereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom és kereskedelmi szolgáltatások

Név: Dr. Egerszegi Zoltán
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): Ingatlanjog, polgári jog, munkajog

Név: Dr. Horváth Ágnes
Szakvégzettség(ek): jogász, külkereskedelmi szakjogász
Szakterület(ek): polgári jog, társasági jog, ingatlanügyek

Név: Dr. Páli Kálmán Sándor
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, szerződéses jog, munkajog, büntető jog

Név: Dr. Fabó Tibor
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): társasági jog, szerződéses jog, kártérítési jog

Név: Dr. Neuheiser Romuald
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): társasági jog, ingatlanjog, családjog, büntető jog, kártérítési jog

Név: Králik Ivánné
Szakvégzettség(ek): bányamérnök, szakközgazdász, külkereskedő
Szakterület(ek): külkereskedelem, bányászat, kereskedelem

Név: Leikauf Tibor
Szakvégzettség(ek):épületgépész mérnök, környezetvédelmi szakmérnök
Szakterület(ek): közüzemi szolgáltatás, építőipari kivitelezés (épületgépészet, környezetvédelem)

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatósága által jelölt tagok:

Név: Turós Izabella
Szakvégzettség(ek): élelmiszeripari mérnök, pénzügyi- ,adó- és illeték-, vámszakértő
Szakterület(ek): szakképzés, élelmiszeripar, adójog, pénzügyjog

Név: Tarnai Lívia
Szakvégzettség(ek): növénytermesztő mérnök, közgazdász szakmérnök
Szakterület(ek): általános agrár-ügyek, ingatlan-ügyek, adójog, pénzügyjog, vállalkozói gazdaságtan

Név: Dr. Sztanics Balázs
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): termőföld-ügyek

A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek által jelölt tagok

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által jelölt tagok:

Név: Dr. Farkas Tibor elnökhelyettes
Szakvégzettség(ek): jogász, marketing menedzser
Szakterület(ek): közbeszerzés, marketing, turizmus

Név: Lászlóné dr. Kovács Ilona
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Farkasné dr. Gáspár Erzsébet
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): közigazgatási jog, fogyasztóvédelem

Név: Dr. Garadnay Kinga
Szakvégzettség(ek): jogász, Európa jogi szakjogász
Szakterület(ek): Európai Uniós jog, fogyasztóvédelmi jog, eljárási jog, polgári jog

Név: Dr. Makay Gábor
Szakvégzettség(ek): jogász, közgazdász-pénzügyi szakértő
Szakterület(ek): polgári jog, szerződéses jog, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. B. Schmidt Gábor
Szakvégzettség(ek): jogász, EU-szakértő
Szakterület(ek): polgári jog, energiajog

Név: Dr. Nagy Róbert
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, gazdasági büntetőjog, közigazgatási ügyek, fogyasztóvédelem

Név: Dr. Monori Gábor
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, társasági jog, versenyjog, ingatlanjog, öröklési jog, kártérítéses ügyek, fogyasztóvédelem

Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetsége által jelölt tag:

Név: Moró Erika
Szakvégzettség(ek): közgazdász
Szakterület(ek): ingatlan ügyek

Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület által jelölt tagok:

Név: Dr. Steiner Melinda
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, közigazgatási jog

Név: Dr. Emberovics Anita
Szakvégzettség(ek): jogász, integritás tanácsadó
Szakterület(ek): polgári jog, közigazgatási jog, munkajog, hatósági ügyek

Név: Dr. Somlainé dr. Vojcsek Magdolna
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, közigazgatási jog, szabálysértések