A békéltető testület tagjai


A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Vármegyei Békéltető Testület 2020. január hónapban újjá alakult.

A testületi tagok megbízatása 3 évre szól, 2020.01. 01-től 2022. 12. 31-ig.  A tagoknak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselői a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes titoktartásra kötelezettek a békéltető testület működése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az eljárás megszűnése után is.

Név: Dr. Bércesi Ferenc, elnök
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): fogyasztóvédelmi jog, közigazgatási jog, kötelmi jog

Név: Dr. Horváth Ágnes
Szakvégzettség(ek): jogász, külkereskedelmi szakjogász
Szakterület(ek): polgári jog, társasági jog, ingatlanügyek

Név: Dr. Páli Kálmán Sándor
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, szerződéses jog, munkajog, büntető jog

Név: Dr. Sztanics Balázs
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): termőföld-ügyek, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Farkas Tibor
Szakvégzettség(ek): jogász, marketing menedzser
Szakterület(ek): közbeszerzés, marketing, turizmus,

Név: Dr. Gőbölös Réka
Szakvégzettség(ek): jogász,
Szakterület(ek): fogyasztóvédelmi jog, eljárási jog, polgári jog

Név: Dr. Makay Gábor
Szakvégzettség(ek): jogász, közgazdász-pénzügyi szakértő
Szakterület(ek): polgári jog, szerződéses jog, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Nagy Róbert
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, gazdasági büntetőjog, közigazgatási ügyek, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Monori Gábor
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, társasági jog, versenyjog, ingatlanjog, öröklési jog, kártérítéses ügyek, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Steiner Melinda
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, közigazgatási jog, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Kováts Eszter
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek):  közbeszerzés, polgár jog, kötelmi jog, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Hohmann Balázs
Szakvégzettség(ek): jogász, környezetmérnök
Szakterület(ek): infokommunikációs jog, elektronikus kereskedelem joga, fogyasztóvédelmi jog, közigazgatási jog.