A békéltető testület tagjai


A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Vármegyei Békéltető Testület 2024. január hónapban újjá alakult.

A testületi tagok megbízatása 4 évre szól, 2024.01. 01-től 2028. 12. 31-ig.  A tagoknak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselői a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes titoktartásra kötelezettek a békéltető testület működése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az eljárás megszűnése után is.

Név: Dr. Gőbölös Réka, elnök
Szakvégzettség(ek): jogász, Compliance szakjogász
Szakterület(ek): fogyasztóvédelmi jog, polgári jog

Név: Dr. Horváth Ágnes
Szakvégzettség(ek): jogász, külkereskedelmi szakjogász
Szakterület(ek): polgári jog, társasági jog, ingatlanügyek

Név: Dr. Lovász István
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek):

Név: Dr. Korchmáros Somogyi Gabriella
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek):

Név: Dr. Sztanics Balázs
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): termőföld-ügyek, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Gál Zoltán
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): ingatlan jog, termőföld-ügyek, fogyasztóvédelmi jog, közigazgatási jog

Név: Dr. Schmidt Gábor
Szakvégzettség(ek): jogász,
Szakterület(ek): polgári jog, szerződéses jog, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Makay Gábor
Szakvégzettség(ek): jogász, közgazdász-pénzügyi szakértő
Szakterület(ek): polgári jog, szerződéses jog, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Nagy Róbert
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, gazdasági büntetőjog, közigazgatási ügyek, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Monori Gábor
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, társasági jog, versenyjog, ingatlanjog, öröklési jog, kártérítéses ügyek, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Benke Erzsébet
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek): polgári jog, közigazgatási jog, fogyasztóvédelmi jog

Név: Dr. Lóki Veronika
Szakvégzettség(ek): jogász
Szakterület(ek):

Név: Dr. Hohmann Balázs
Szakvégzettség(ek): jogász, környezetmérnök
Szakterület(ek): infokommunikációs jog, elektronikus kereskedelem joga, fogyasztóvédelmi jog, közigazgatási jog

Név: Mónus Gréta
Szakvégzettség(ek): Igazgatásszervező, reklámszervező
Szakterület(ek): fogyasztóvédelmi jog, polgári jog, közigazgatási jog.

Név: Sebestyén Pál
Szakvégzettség(ek):
Szakterület(ek):

Név: Gonda László Zoltán
Szakvégzettség(ek):
Szakterület(ek):

Név: Sági Petra
Szakvégzettség(ek):
Szakterület(ek):

Név: Visnyei-Kréninger Gabriella
Szakvégzettség(ek): biológus
Szakterület(ek): fogyasztóvédelmi jog

Név: Walter Imola Ágnes
Szakvégzettség(ek): bölcsész
Szakterület(ek): fogyasztóvédelmi jog