Ahogy a Békéltető Testület látja: Utazni jó?


A címben feltett kérdésre nyilván roppant egyszerű a válasz, vagyis nagyon jó! Sőt azt is hozzátehetjük nemcsak nyáron, hanem télen is. Természetesen az igazán tömeges utazások  azért a nyári időszakra tehetők.

Ez a cikk persze nem azért íródott, hogy aki még nem találta ki a nyári programját e sorok hatására felkeressen egy utazási irodát vagy elkezdje böngészni  az utazási irodák web lapjait, sokkal inkább azért, hogy az utazások kellemetlen „mellékzöngéire „ jogi segítséget adjunk, akár gyakorlatunkban is előforduló problémák felemlítésével, hogy mire kell figyelni az utazás során.

Ha utazásainkhoz utazásközvetítő vagy utazásszervező irodát veszünk igénybe, akkor minden esetben írásban megkötött utazási szerződést kötünk. Az utazási szerződésekről az új Polgári Törvénykönyv 6:254.§. –a rendelkezik, de szabályokat fogalmaz meg a 90/314/EGK irányelv, valamint a 281/2008.(XI.28.) Korm. rendelet is.

Az utazási szerződésnek jogszabályban meghatározott tartalmi elemei vannak, mégis amikor utazási szerződést kötünk nem egy többoldalas dokumentumot iratnak alá velünk, hanem olyat amelyben a személyi adatainkon kívül a fizetendő díj, annak megfizetés módja ideje, a pénzintézet megnevezése  ahol az utazási iroda a vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződését megkötötte , a biztosítási kötvény átadásának módja szerepel. Végül van egy nagyon fontos utalás, amely a programra utal és arra, hogy az utas az általános szerződési feltételekben foglaltakat tudomásul vette.  Legtöbbször ezt is aláíratják az utassal.

Itt szokott lenni a bökkenő, hogy azt a kedves utas csak aláírja nem olvassa el, és amikor problémája keletkezik nem tudja mi a helyes eljárás.

Ebben szerepel, hogy az úti-okmányokról, az esetleges vízumról valamint a beutazás  egyéb előírt feltételeiről az utasnak kell gondoskodni.   Igen sokunknak ez természetes, mégis érkeznek kérelmek a Békéltető Testülethez,(BT) hogy az utazási iroda nem figyelmezette őket e kötelezettségükre és csak a reptéren derült ki, hogy vagy nem volt útlevél, vagy nem volt  a kiutazástól keltétől számított 6 hónapig még érvényes. Ilyen esetekben a BT sajnos csak elutasítani tudja a fogyasztó panaszát.

A szerződéskötés körülményei után néhány szót az elutazásig felmerülhető gondokról kell említést tennünk. Módosítható –e az utazási szerződés  ? Csak az utas vagy  az utazási iroda is elállhat a szerződéstől  és milyen esetekben ?  A módosítás körében a legfontosabb kérdés , hogy emelhető –e a díj ! A kérdésre igennel válaszolhatunk, csak erről a szerződésnek rendelkeznie kell. A jogszabály  meghatározza, hogy emelni csak az üzemanyag, az adó , illeték , vagy devizaárfolyam változása miatt lehetséges, de ezek miatt is csak az utazást megelőző 20 napon túl. 20 napon belül még ezek miatt sem lehetséges, továbbá 8 % -ot nem haladhatja meg. Az utasnak választási lehetősége van , vagy elfogadja a módosítást , vagy elállhat a szerződéstől. Persze az elállásnak is megvannak a szabályai és természetesen a jogkövetkezményei is. Az utas bármikor elállhat a szerződéstől, de bizonyos esetekben bánatpénzt kell fizetnie. Ennek indokoltságát a jogszabály részletesen taglalja. Az elállási jog az utazásszervezőt is megilleti, de  ő csak legkésőbb 20 nappal az indulás előtt és írásbeli nyilatkozattal állhat el. Ilyen esetben fel kell ajánlania  az eredetivel  legalább azonos vagy magasabb értékű helyettesítő  utat, vagy haladéktalanul vissza kell fizetnie a részvételi díjat. Bizonyos esetekben kártérítés és úgynevezett sérelemdíj is megilleti az utast.

Az utazási szerződés kapcsán még beszélni kell az utazás alatt előforduló hibás teljesítésről, hiszen az utazás szervezőnek szerződésszerűen kell teljesítenie. Ez utóbbi esetben több lehetőség  adódhat, amelyet az utazásszervező köteles teljesíteni. Itt az arányos árleszállítástól a részszolgáltatás pótlásáig, az eredeti helyre való visszaszállításig  több minden előfordulhat. A lényeg minden esetben, hogy az utasnak a kifogását haladéktalanul közölni kell az utaskísérővel, vagy a szolgáltatóval, vagy ha nincs utaskísérő akkor az utazásszervező vagy utazás közvetítővel. A helyszínen jegyzőkönyvet kell felvetetni.  Ennek hiányában a fogyasztónak a BT  előtt bizonyítási nehézségei támadhatnak, ami a kérelem elutasításával járhat. Természetesen a jegyzőkönyv mellett  erősíti az utas kifogását  néhány jó fénykép felvétel az adott problémáról.

Egyik kérelmező például azt sérelmezte, hogy  ugyan tengerre néző szobát kért , de ezt nem biztosították, továbbá a szoba büdös volt a légkondicionáló nem működött, viszont mindezekről nem vetetett fel jegyzőkönyvet. Sajnos nem volt más lehetőség mint elutasítani a  fogyasztó kérelmét. Azt is célszerű megjegyezni, hogy hiába fizetünk be fakultatív utakra itthon, ha a kellő létszám nem jön össze  az utazás szervező nem indítja el a programot. A minimális létszámról minden esetben az általános szerződési vagy az egyedi feltételekben rendelkezik az utazásszervező. Hiába hivatkozott a fogyasztó arra, hogy a társas útra is  elsősorban azért fizetett be, mert az egyik fakultatív program érdekelte. A helyszínen azonban kiderült, hogy a kellő létszám hiányában a fakultatív program nem indul és amiatt kártérítést igényelt, amit a BT –nek sajnos el kellett utasítania.

Mint a fentiekből látható érdemes időt szakítani a szerződéskötéskor a feltételek áttanulmányozására, mert sok kellemetlenségtől szabadulhatunk meg, hiszen azért utazunk elsősorban , hogy új élményeket  szerezzünk. Következésképp kalandra fel, jó utat !

Dr. Farkas Tibor, a Baranya Megyei Békéltető Testület elnökhelyettese