Kötelező a vállalkozói részvétel a békéltető eljárásban


Hatékonyabbá válik a békéltető testületi eljárás azzal a 2015. 09. 11-étől hatályos fogyasztóvédelmi törvény módosítással, amely azt eredményezte, hogy a panaszolt vállalkozásoknak együttműködési kötelezettséget írnak elő az eljárásban.

A panaszolt vállalkozásnak kötelezően válasziratot kell előterjesztenie a fogyasztói panasszal kapcsolatban, és ha a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye vagy telephelye az eljárást lefolytató békéltető testület illetékességi területén van, a vállalkozásnak kötelezően képviseltetnie is kell magát a meghallgatáson – egyezség létrehozására feljogosított személy részvételével.

Amennyiben a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fogyasztóvédelmi hatóság – a békéltető testület értesítése alapján –  minden esetben bírságot szab ki azon vállalkozással szemben, aki az együttműködési kötelezettségét megszegi. A bírság összege – a fogyasztóvédelmi törvény szerint – kis- és középvállalkozások esetén 15.000 forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén a bírság összege 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.