Online vitarendezés az Európai Unióban


Az 524/2013/EU rendelet uniós szintű online vitarendezési platform (OVR, ill: ADR/ODR: Alternative and Online Dispute Resolution) létrehozását írta elő, amely 2016. február 15-étől érhető el.

Az online vitarendezésre csak akkor van lehetőség, ha online vásárolt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan kíván panaszt benyújtatni, a weboldal nem alkalmazható azon jogvitákra, amelyek nem internetes úton (offline) létrejött adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatosak!

A platform egy felhasználóbarát, interaktív és többnyelvű weboldal formájában működik, amely egyetlen belépési ponton keresztül megközelíthető azon fogyasztók és kereskedők számára, akik online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekre vonatkozó vitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Ha a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, a kereskedők is nyújthatnak be panaszt a fogyasztókkal szemben a termékek vagy szolgáltatások online vásárlásával kapcsolatban.

 

A weboldalon – az általános tájékoztatás mellett – megtalálható a választható vitarendezési fórumok jegyzéke, online útmutató a panaszoknak a platformon keresztüli benyújtására vonatkozóan, tájékoztató a vitarendezési kapcsolattartó pontokról. Azok a vitarendezési testületek szerepelnek a platform jegyzékében, amelyek megfelelnek azon minőségi előírásoknak, amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek.

A panaszokat a platformon az Unió 23 hivatalos nyelvén lehet benyújtani elektronikus űrlapon, dokumentumok csatolásával. A platform díjmentesen működtet egy elektronikus ügykezelő felületet, amelyen keresztül van lehetőség az eljárásokat a kiválasztott vitarendezési fórum segítségével lebonyolítani.

Minden tagállam online vitarendezési kapcsolattartó pontokat jelöl ki, amelyek két online vitarendezési tanácsadóval rendelkeznek. Magyarországon a magyar fogyasztók határon átnyúló, uniós webáruházzal fennálló vitájában egyedül a Budapesti Békéltető Testület jár el, ingyen és gyorsan, csakúgy, mint a külföldi fogyasztó ügyében, ha magyar cégtől rendelt online. A tanácsadók segítenek az online békéltető honlap működésével kapcsolatban, hogyan kell a panaszt benyújtani vagy a bizonyítékokat feltölteni, de tanácsot ad arról is, mik a lehetőségek Magyarországon, ha probléma támadt egy internetes vásárlással. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei: +36 1 488 2033, .

Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek, valamint az Unióban letelepedett olyan online piacoknak meg kell jeleníteniük a honlapjukon az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket. Ennek a linknek a fogyasztók számára könnyen elérhetőnek kell lennie. Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett, az Unióban letelepedett kereskedőknek meg kell adniuk az e-mail címüket is.

Az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett azon kereskedőknek, akik kötelesek egy vagy több alternatív vitarendezési fórumot igénybe venni a fogyasztókkal fennálló vitáik rendezéséhez, vagy erre kötelezettséget vállalnak, tájékoztatniuk kell a fogyasztókat az online vitarendezési platform létezéséről, valamint arról a lehetőségről, hogy az online vitarendezési platform felhasználható a vitáik rendezéséhez. Emellett az online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket kell megjeleníteniük honlapjukon, illetve, ha az ajánlatot e-mailben teszik, akkor az adott e-mailben. Ezt az információt fel kell tüntetni adott esetben az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés általános feltételei között is.

Az eljárásról bővebben az alábbi weboldalon tájékozódhat: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.