Tájékoztatás szavatossági és jótállási igények változásáról


Felhívjuk a fogyasztók és vállalkozások figyelmét, hogy a kormány 270/2020. (VI. 12.). számú rendelete – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról –, amely értelmében lényeges változásokra kell felkészülniük a vállalkozásoknak 2021. január 1-jétől a szavatossági és jótállási igényekkel kapcsolatban. A jogszabály-változásokra a fogyasztók jogainak hatékonyabb védelme érdekében került sor.

Tájékoztatom, hogy a legfontosabb rendelkezések, változásokra az alábbiak – a teljesség igénye nélkül.

  • Az új jogszabályi rendelkezés értelmében a tartós fogyasztási cikkek köre kibővül.
  • A jótállás időtartama eladási ártól függően fog változni.
  • A vállalkozás a jótállási jegyet már elektronikusan is átadhatja a fogyasztónak – legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon.
  • A fogyasztó a vállalkozás bármely telephelyén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti igényét.
  • Bizonyos esetekben a vállalkozás a fogyasztási cikk cseréjére, ha pedig ez nem lehetséges, a vételár visszafizetésére lesz köteles.
  • Ha a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, akkor a vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót ennek várható időtartamáról. Ez a tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történhet meg. A cserére, visszafizetésre 8 napon belül sort kell keríteni.
  • A szavatossági, illetve jótállási igények teljesítéséhez nem kötelező szakvélemény beszerzése. Ha azonban a fogyasztó igényének megítéléséhez ennek beszerzése szükséges, akkor kötelező tartalmi elemeit a rendelet felsorolja.

Tájékoztatom, hogy a részletszabályokat a Magyar Közlöny 2020. évi 140. számában olvashatja.