Újjáalakult a Baranya Megyei Békéltető Testület


A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület négy éves ciklusa 2015. december hó 31. nappal lejárt, ezért új testületet kellett alakítani Baranya megyében is.Az új Baranya Megyei Békéltető Testület megalakítására 2016. január 5-én került sor, ahol a kamarák és a fogyasztóvédelmi egyesületek által delegált tagok megválasztották a Testület elnökét is, dr. Bércesi Ferenc címzetes egyetemi docens személyében. A testületi tagok mandátuma újra négy évre szól. A testületi tagok többsége jogász végzettségű, illetve közgazdászok, mérnökök.