Ki állja a költségeket?


A szavatossági igények teljesítése kapcsán felmerülő valamennyi költséget a vállalkozó köteles viselni. Egy olyan forgalmazói követelés, miszerint a szavatossági igény teljesítését – pl. a kijavítást – kifizettetik a fogyasztóval, jogalapot nélkülöző.

Ugyanilyennek minősül, amennyiben az eladó fél „adminisztrációs” díj megfizetése ellenében vállal javítást vagy cserét, vagy biztosítja az elállási jog gyakorlását.

A fogyasztó szavatossági joga teljesítéséhez szükséges szállítási költségek sem képezhetnek kivételt, így pl. a kijavítás megtörténtéhez szükséges szállítási költségeket is az eladó fél (forgalmazó) köteles viselni, és jogszerűtlen annak megtérítését a fogyasztótól követelni.