Törött televízió a csomagban!


Internetes vásárlás esetén a terméket rendszerint futár kézbesítési a fogyasztónak. A futár feladata rendszerint csak a csomag sértetlen átadására terjed ki, amit a fogyasztó aláírásával igazol. Ettől függetlenül azonban a csomagban lévő termék hibás (hiányos vagy sérült) lehet. Erről a fogyasztó csak a csomag felbontása után tud meggyőződni, a futár ugyanakkor már az aláírt igazolással eltávozott. Mit tehet a fogyasztó? Miután online vásárlásról van szó, az átvételtől számított 14 napon belül minden indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, akkor is ha a termék nem hibás, csupán meggondolta magát. Az elállást az üzletnél kell írásban bejelentenie és a terméket egyidejűleg vissza kell küldenie. Amennyiben a fogyasztó a fenti módon nem akar elállni a szerződéstől, hanem egyéb igényt (pl. javítás, csere stb.) kíván érvényesíteni, úgy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölnie kell az üzlettel vagy a gyártóval. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A gyorsabb és hatékonyabb igényérvényesítés érdekében békéltetési eljárást a kerelem.baranyabekeltetes.hu online felületen lehet indítani, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testületnél.